เทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
หมู่บ้านในเขต อบต.

ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
">
งานพัสดุ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
งานนโยบายและแผน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันการทุจริต ปี2563
การประเมินตนเองตามแผนป้องกันการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์
สำนักปลัด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกรฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ส่วนการคลัง
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน
สถิติรายรับ
สถิติรายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงานด้านการเงิน-คลัง
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
หมู่บ้านในเขต อบต.
ราคาน้ำมันวันนี้
สำนักปลัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
">
งานพัสดุ
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานปศุสัตว์
สำนักงานประชาสัมพันธ์
ตำรวจภูธร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานท้องถิ่น จ.ร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักงานสาธารณสุข
สำนักงานจัดหางาน จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานคลัง จ.ร้อยเอ็ด
ขนาดของเทศบาล?
เทศบาลตำบล คืออะไร?
เทศบาลเมือง คืออะไร?
เทศบาลนคร คืออะไร?
เทศบาล คืออะไร?
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
78 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 7 มีนาคม 2564
การให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.231.166.56
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,036,835

แบบสอบถาม
                                                                                          
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.