ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
หมู่บ้านในเขต อบต.

สายตรงผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานพัสดุ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
งานนโยบายและแผน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันการทุจริต ปี2563
การประเมินตนเองตามแผนป้องกันการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์
สำนักปลัด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกรฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นปีจากผู้ได้รับอนุญาติ
คู่มือประชาชน
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วมร่วม
มาตรการส่เสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ส่วนการคลัง
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน
สถิติรายรับ
สถิติรายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงานด้านการเงิน-คลัง
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์
หมู่บ้านในเขต อบต.
สายตรงผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานพัสดุ
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานปศุสัตว์
สำนักงานประชาสัมพันธ์
ตำรวจภูธร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานท้องถิ่น จ.ร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักงานสาธารณสุข
สำนักงานจัดหางาน จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานคลัง จ.ร้อยเอ็ด
ขนาดของเทศบาล?
เทศบาลตำบล คืออะไร?
เทศบาลเมือง คืออะไร?
เทศบาลนคร คืออะไร?
เทศบาล คืออะไร?
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 26 กันยายน 2563
การให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.208.202.194
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,008,569

                                                                                          
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-039835   Fax : 043-039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.