ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

 
  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป  

ข้อมูลทั่วไป

     สภาพทั่วไป

 

เทศบาลตำบลทุ่งกุลา  อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสุวรรณภูมิ  ออกจากอำเภอสุวรรณภูมิไปตามถนนสายสุรินทร์  -  ร้อยเอ็ด  หรือถนน ปัทมานนท์  ห่างจากอำเภอสุวรรณภูมิประมาณ  24  กิโลเมตร

 

     เนื้อที่

เทศบาลตำบลทุ่งกุลา  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  47  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  29,562   ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ   ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด

ทิศตะวันออก   ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาวและศรีสว่าง  อ.โพนทราย  จ.ร้อยเอ็ด

ทิศตะวันตก  ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง  อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด

ทิศใต้    ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดขาคีม อ.รัตนบุรีและโพนครก  อ.ท่าตูม จ.  สุรินทร์

 

 

     เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลมีทั้งหมด  14  หมู่บ้าน

 

บ้านสาหร่าย              หมู่ที่  1                           บ้านโนนม่วง         หมู่ที่  8

บ้านดอนแคน           หมู่ที่  2                            บ้านขวาว               หมู่ที่  9

บ้านสังข์น้อย            หมู่ที่  3                            บ้านสังข์ใหญ่         หมู่ที่  10

บ้านฮ่องสังข์             หมู่ที่  4                             บ้านโนนสว่าง       หมู่ที่  11

บ้านจานเตย               หมู่ที่  5                            บ้านเตย                  หมู่ที่  12

บ้านเตย                      หมู่ที่  6                            บ้านเตย                  หมู่ที่  13

บ้านโนนตาด              หมู่ที่  7                            บ้านจาน                 หมู่ที่  14

               

     จำนวนประชากร

จำนวนประชากรทั้งสิ้น  7,080  คน  แยกเป็น

 

 

 

ชาย   3,618  คน

หญิง  3,485  คน

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,678 หลัง

 

 
นายเทียน เตยหล้า
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา
 
จ.ส.ต. นพปฎล ทวีทรัพย์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกุลา
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 54.161.77.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 903,674

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                                                                                          
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-039835  Fax : 043-039835
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.