E-service

การบริหารเงินงบประมาณ
Social Network

https://www.facebook.com/tungkulamuni

ราคาน้ำมันวันนี้
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
E-Service
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใสและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต


  หน้าแรก     ข้อมูล ITA 

ข้อมูล ITA
ลิงค์  
 ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
    01 โครงสร้าง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    02 ข้อมูลผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    03 อำนาจหน้าที่
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    05 ข้อมูลการติดต่อ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    07 ข่าวประชาสัมพันธ์
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    08 Q&A
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    09 Social Network
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    010 แผนการดำเนินงานประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
    013.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    014.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    015ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    016รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    017 E-Service
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 เพิ่มตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ
    018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 นโยบายและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    034 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 8 ธันวาคม 2565
การให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.172.224.102
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,198,543

แบบสอบถาม
งานพัสดุ
ร้องเรียนการทุจริต
                                                                                          https://www.facebook.com/tungkulamuni/?ref=pages_you_manage   
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı