ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
การบริหารงาน
E-service

การบริหารเงินงบประมาณ
Social Network

https://www.facebook.com/tungkulamuni

ราคาน้ำมันวันนี้
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
E-Service
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใสและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  
กองคลัง


นางสุนันท์ นพนิยม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางนงนาถ แสงสระคู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวพิทพร ไชยศรี
เจ้าพนักงานการคลัง


นางสาวนพรัตน์ มังสา
นักวิชาการเงินและบัญชี


นายวีระชัย ภายะโส
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน


นางสาวลาลิตย์ ภูแช่มโชติ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอรอุมา สระแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวนิตยา ไชยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวโสภา ใจมั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางนัทธชา อยู่ชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางรัชดาภรณ์ โมรารัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2565
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 มิถุนายน 2565
การให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.94.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,128,033

แบบสอบถาม
งานพัสดุ
ร้องเรียนการทุจริต
                                                                                          https://www.facebook.com/tungkulamuni/?ref=pages_you_manage   
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.