ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด



อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

 




  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  
กองคลัง


นางสุนันท์ นพนิยม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวพิทพร ไชยศรี
เจ้าพนักงานการคลัง


นางสาวนพรัตน์ มังสา
นักวิชาการเงินและบัญชี


นายอธิวัฒน์ นิลพันธ์
เ่จ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวลาลิตย์ ภูแช่มโชติ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอรอุมา สระแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวนิตยา ไชยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวโสภา ใจมั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางนัทธชา อยู่ชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางรัชดาภรณ์ โมรารัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
นายเทียน เตยหล้า
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา
 
จ.ส.ต. นพปฎล ทวีทรัพย์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกุลา
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.161.77.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 903,711

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                                                                                          
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-039835  Fax : 043-039835
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.