เทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
หมู่บ้านในเขต อบต.

ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
">
งานพัสดุ


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  
กองคลัง


นางสุนันท์ นพนิยม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางนงนาถ แสงสระคู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวพิทพร ไชยศรี
เจ้าพนักงานการคลัง


นางสาวนพรัตน์ มังสา
นักวิชาการเงินและบัญชี


นายอธิวัฒน์ นิลพันธ์
เ่จ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวลาลิตย์ ภูแช่มโชติ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายวีระชัย ภายะโส
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน


นางสาวอรอุมา สระแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวนิตยา ไชยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวโสภา ใจมั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางนัทธชา อยู่ชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางรัชดาภรณ์ โมรารัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
78 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 7 มีนาคม 2564
การให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.231.166.56
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,036,868

แบบสอบถาม
                                                                                          
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.