ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลทุ่งกุลา

ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 

 Tel : 043-611905 Fax : 043-611905อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  


ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ตาราง ปปช.01 โครงการสอบราคาจ้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการสอบราคาจ้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจาน 
      ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ โครงการสอบราคาจ้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย ถนน ทช.รอ ๓๐๑๒ &nda
ตาราง ปปช.01 โครงการสอบราคาจ้างยกระดับถนนดินผิวจราจรหินคลุก (จากบ้านนายนิพนธ์ ดำนิล 
      ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ โครงการสอบราคาจ้างยกระดับถนนดินผิวจราจรหินคลุก (จากบ้านนายนิพนธ์ ดำนิล ถึง โนนสองซอง) หมู่ที่ ๔ บ้านฮ่องสังข์ ตำบลทุ่
ตาราง ปปช.01 โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๓๐ X ๐.๒๐ 
      ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๓๐ X ๐.๒๐ เมตร บริเวณข้างถนนภายในหมู่บ้าน (ช่วง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างปร...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558...     จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง
รายงานข้อเท็จจริง การดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค...     จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง
ประกาศการดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธุ์...     จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง
โปรโมชั่น รับฝน สุดพิเศษ...     จำนวนผู้เข้าชม 69 ครั้ง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษี...     จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21...     จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณี...     จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ...     จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ...     จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร คสล. สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกุลา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการเสริมผิวจราจรลาดยาง แบบเซอร์เฟตทรีตเม้นต์สองชั้น สายเข้าหมู่บ้านเจาะเหลาะ หมู่ 5
   โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าหมู่บ้านองหลุ หมู่ 3
   ประกาศราคากลางโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 8 รายการ
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา
   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (แนวกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็ก) บริเวณหาดพยูน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเ
   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (แนวกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็ก) บริเวณหาดน้ำริน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฉาง อ
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยฟาร์มหมู หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะขนุน
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมทางเข้าวัดหินดาษ หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะขนุน
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเนินสำเหร่ ซอย 3 (บ้านฉางวัลเลย์) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้างฉ
   โครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน ม. 2
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ชาวบ้านเตยทั้ง 3 หมู่ และเทศบาลตำบลทุ่งกุลาโดยนายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา ถวายการต้อนรับ พร ...
นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งกุลามอบเสื้อให้เด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้นโรงเรียนจานเตยวิทยา ...
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา ร่วมกับชาวบ้านเตย หมู่ 6,12,13 จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2558 ถวายวัดทักษิณชลธารบ้านเตย ...
เทศบาลตำบลทุ่งกุลาจัดโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ณ เทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุว ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด  

 


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  


ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองระยอง 2556
ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองระยอง 2556  

 
นายเทียน เตยหล้า
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา
 
จ.ส.ต. นพปฎล ทวีทรัพย์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกุลา
สิงหาคม 2558
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 5 สิงหาคม 2558
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.91.171.216
คุณเข้าชมลำดับที่ 409,801

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                                                                                          
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-611905  Fax : 043-611905
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.