ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลทุ่งกุลา

ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 

 Tel : 043-611905 Fax : 043-611905อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  


ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ตาราง ปปช.01 โครงการสอบราคาจ้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการสอบราคาจ้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจาน 
      ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ โครงการสอบราคาจ้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย ถนน ทช.รอ ๓๐๑๒ &nda
ตาราง ปปช.01 โครงการสอบราคาจ้างยกระดับถนนดินผิวจราจรหินคลุก (จากบ้านนายนิพนธ์ ดำนิล 
      ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ โครงการสอบราคาจ้างยกระดับถนนดินผิวจราจรหินคลุก (จากบ้านนายนิพนธ์ ดำนิล ถึง โนนสองซอง) หมู่ที่ ๔ บ้านฮ่องสังข์ ตำบลทุ่
ตาราง ปปช.01 โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๓๐ X ๐.๒๐ 
      ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๓๐ X ๐.๒๐ เมตร บริเวณข้างถนนภายในหมู่บ้าน (ช่วง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงาน “ปั่นเพื่อพ่อ บอกรักพ่อให้ก้องโลก”โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ...     จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ร...     จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ งานปรับปรุ่งขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย...     จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง “โครงการปร...     จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4...     จำนวนผู้เข้าชม 113 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง “โครงการติดตั้งถังแรงดันเพื่อแ...     จำนวนผู้เข้าชม 117 ครั้ง
การจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Tr...     จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลว...     จำนวนผู้เข้าชม 170 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบ...     จำนวนผู้เข้าชม 231 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านเมืองดู่เชื่อมต่อบ้า
   โครงการขุดลอกสระหนองบัว หมู่ 1 บ้านโคกอุดม
   ประกาศ อบต.นาเลิง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ฯ
   โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 10 บ้านโสกโคกอุดม
   โครงการขยายผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10 บ้านหนองโสกโคกอุดม
   ประกาศ สอบราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ
   ประกาศราคากลาง โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
   ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา
   ประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 1 บ้านคลองหิน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2558
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เทศบาลตำบลทุ่งกุลาร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งกุลา จัดโครงการเสริมสร้างการออกกำลังกาย "ขยับ ...
นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลาเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนวัยใสใส่ใจสุขภ ...
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์จัดโครงการป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา สนับสุนนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ ...
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานเตยจัดโครงการ ฟ.ยิ้มสวย & ผมสวยไ ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด  

 


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  


ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองระยอง 2556
ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองระยอง 2556  

 
นายเทียน เตยหล้า
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา
 
จ.ส.ต. นพปฎล ทวีทรัพย์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกุลา
พฤศจิกายน 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.227.38.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 439,435

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                                                                                          
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-611905  Fax : 043-611905
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.