ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลทุ่งกุลา

ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 

 Tel : 043-611905 Fax : 043-611905อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  


ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ตำแหน่งว่าง พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกุลา 
       ตำแหน่งว่าง 10 ตำแหน่ง 10 อัตรา ดังนี้ 1.รองปลัดเทศบาล 2.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 3.หัวหน้าฝ่ายปกครอง 4.เจ้าหน้าที่สันทนาการ 5.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6.ผู้อำนวยการกองคลัง 7.หัวหน
ประกาศเปิดรับสมัครสอบหัวหน้าฝ่าย 3 ฝ่าย 
          

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์...     จำนวนผู้เข้าชม 74 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา...     จำนวนผู้เข้าชม 389 ครั้ง
โครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบางหัก หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก...     จำนวนผู้เข้าชม 368 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองฝาแฝด หมู่ที่ 3 ตำบลบางหัก...     จำนวนผู้เข้าชม 367 ครั้ง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดยุคลราษฎร์สามัคคี บริเวณบ้านนายวิเชียร ...     จำนวนผู้เข้าชม 363 ครั้ง
โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.สายบ้านเนินมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลอย...     จำนวนผู้เข้าชม 370 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายผด-เขตติดต่อตำบลบางผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบางหัก...     จำนวนผู้เข้าชม 372 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 417 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี...     จำนวนผู้เข้าชม 398 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสภาอง...     จำนวนผู้เข้าชม 398 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร คสล. สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกุลา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกวดราคาจ้าง รวม 34 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ประกวดราคาจ้าง รวม 34 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดโครงการ)
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านฯ
   สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานรถยนต์ ข้ามคลองชลประทาน บ้านละหานทราย หมู่ที่ 1
   ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกฤทธิประศาสน์-แยกบางคล้า ราชสาส์น
   ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเ
   ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะ
   ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
   ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัด
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา ร่วมงานประเพณีขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 โดยชาวบ้านขวาวและบ้านสาหร่าย ตำบ ...
นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลทุ่งกุลาร่วมงานแข่งขันกีฬา อปท.สั ...
นายเทียน เตยหล้า เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุ ...
นายประเสริฐ พรมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา มอบขนมให้โรงเรียนทุกแห่งในเขตบริการตำบลทุ่งกุลา 8 ธ.ค 2558 ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด  

 


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  


ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองระยอง 2556
ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองระยอง 2556  

 
นายเทียน เตยหล้า
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา
 
จ.ส.ต. นพปฎล ทวีทรัพย์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกุลา
มีนาคม 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 มีนาคม 2558
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.147.243.244
คุณเข้าชมลำดับที่ 353,939

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                                                                                          
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-611905  Fax : 043-611905
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.