เทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
หมู่บ้านในเขต อบต.

ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
">
งานพัสดุ


  หน้าแรก     การบริการพื้นฐาน 

การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน  

การบริการพื้นฐาน

 

การคมนาคม

Ø     ถนนเชื่อมระหว่างบ้านมี 4 สายเป็นถนนดินลงลูกรังสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมทุกปี

Ø     ถนนเชื่อมระหว่างตำบลอื่นหรืออำเภอ  มี  3  สาย  คือถนน  รพช. ถนน  สปก.  และถนนเรียบคลองส่งน้ำของกรมพัฒนาชุมชน  ทั้งสามสายยังเป็นลูกรัง  ยกเว้นถนน  รพช.  บางส่วนเป็นถนนลาดยาง  นอกนั้นยังคงตั้งปรับปรุงซ่อมแซมทุกปีเพื่อให้การคมนาคมสะดวก

 

การโทรคมนาคม

Ø ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                    1              แห่ง

Ø สถานีโทรศัพท์ชุมชน                           1              แห่ง

 

การไฟฟ้า

Ø มีไฟฟ้าครบทั้ง                                     14            หมู่บ้าน 

Ø ประชากรใช้ไฟฟ้า                                1,589       ครัวเรือน

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

Ø แม่น้ำ                                                   1              สาย

Ø ลำน้ำ , ลำห้วย                                      2              สาย

Ø บึง  หนอง  และอื่น ๆ                          14            แห่ง

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

Ø ฝาย                       จำนวน                    11            แห่ง

Ø บ่อน้ำตื้น               จำนวน                    72            แห่ง

Ø บ่อโยก                   จำนวน                    52            แห่ง

Ø อื่น ๆ                     จำนวน                     4              แห่ง

 

การประปา

Ø จำนวนหมู่บ้านที่ใช้น้ำประปา             จำนวน              14            หมู่บ้าน

Ø จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา           จำนวน              1,589       ครัวเรือน

 

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

§       แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่  แม่น้ำมูล, ลำน้ำพลับพลา  และลำห้วยเตย

§        ทรัพยากรที่มากับแหล่งน้ำ  ได้แก่  ทรายจากแม่น้ำมูล

มวลชนจัดตั้ง

§      ไทยอาสาป้องกันชาติ  1  รุ่น     จำนวน     112   คน

 

ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
78 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 7 มีนาคม 2564
การให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.231.166.56
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,036,852

แบบสอบถาม
                                                                                          
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.