ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

 
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
13 ม.ค 2561 นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา  ร่วมกับเจ้าหน้าที่นักงานทุกท่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติปรจำปีงบประมาณ 2561 แขกผู้มีเกียรติแลเด็กๆร่วมงานเยอะมาก
3 พฤศจิกายน 2560 นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ณ วัดทุ่งสว่างบ้านจาน ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
23 ตุลาคม 2560 เวล า08.00 น  นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา และเจ้าหน้าที่พนักงาน ลูกจ้าง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมถวายพวงมาลาสักการะ     พระบรมรูปรัชการที่ 5พระปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 4 เมษายน 2560 นายเทียน  เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา  เจ้าหน้าที่พนักงานทุกท่าน จัดโครงการวันผู้สูงอายุ  "สูงวัย สูงคุณค่าร่วมพัฒนาประเทศ  ประจำปีงบประมาณ 2560
8-12 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลทุ่งกุลาจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี 2559 "ทุ่งกลาเกมส์"
วันศุกร์ที่ 25 พ.ย 2559 เวลา 09.00 น. นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา เป็นประธานเปิการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายที่ 3 เมืองศรีภูมิ "จานเตยเกมส์"
 21กันยายน2559 เทศบาลตำบลทุ่งกุลา นำโดย นายเทียน  เตยหล้า นายกเทศมนตรี จ.ส.ต.นพปฎล  ทวีทรัพย์ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนจัดโครงการ                "สร้างพลังด้วยแอโรบิคแดนซ์" ทีมที่เข้าร่วมโครงการ 14 ทีมทุกหมู่บ้านในเขตบริการตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
12 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น.นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่ามกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ณ.โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
27 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลทุ่งกุลาร่วมกับโรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์เดินรณรงค์  7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง  เพื่อร่วมออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.0 น.ถึง 16.00 น.
16 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลทุ่งกุลา นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรี จัดโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2559 ร่วมกับชาวบ้าบเตย ม.6 ,12 ,13 ถวายวัดทักษิณชลธารบ้านเตย ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีขบวนร่วมแห่หลายขบวน โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ร่วมกิจกรรมทุกปี
9 กรกฎาคม 2559 นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลทุ่งกุลาทุกคนร่วมปลูกหญ้าแฝก บริเวณที่สาธารณะหนองบัวฝาดบ้านโนนตาดและบ้านโนนม่วง จำนวน 20000 กล้า  
6-8 กรกฎาคม 2559 นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายที่ 3 เมืองศรีภูมิ ณ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
4-5 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลทุ่งกุลาจัดโครงการจูงลูกพาหลานเข้าวัด ประจำปี 2559 ณ วัดทักษิณชลธารบ้านเตย ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 3 แห่ง 1.โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 2.โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 3.โรงเรียนบ้านสาหร่าย  นักเรียน 182 คน ชั้น ม.1-3  นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีประธานเปิดงาน
15 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลทุ่งกุลา โดยนายเทียน เตยหล้านายกเทศมนตรี ต้อนรับ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการ อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ บริเวณศาลาประชาคมบ้านเตย หมู่ 6 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการ นวดแผนไทย ตัดผม ตรวจโรคทั่วไป สินค้าโอท้อป เป็นต้น พี่น้องประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก
9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลทุ่งกุลา โดย นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่ พนักงานทุกคน ร่วมปลูกต้นไม้ ฉลองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" "เฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ"  รอบบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกุลา
13 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา นายประเสริฐ พรมสุข รองนายกฯ ร่วมโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้วัดบ้านจาน ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
1 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา และ จ.ส.ต.นพปฎล ทวีทัพย์ ปลัดเทศบาล ได้ประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพทุ่งกุลาเพื่อชี้แจ้งระเบียบและการบริการประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งกุลา
30 พ.ค 2559 เวลา 09.30 น. นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลาร่วมปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 ณ วัดป่าพุทธาวาส บ้านตาแหลว ต.นาใฆญ๋ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสุวรรณภูมิ  นายสุธี เหล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอสุวรรณภูมิเป็นประธาน
25 พ.ค 2559 เวลา10.00 น.นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ กาย จิต ผู้พิการและผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พันจ่าเอกกิตติศักดิ์ วงแสน ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านจานเตยกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม รพ.สต.

 

 
นายเทียน เตยหล้า
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา
 
จ.ส.ต. นพปฎล ทวีทรัพย์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกุลา
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.227.48.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 745,437

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                                                                                          
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-039835  Fax : 043-039835
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.