ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

 
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
26 กรกฎาคม 2561 นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา เทศบาลตำบลทุ่งกุลา และชาวบ้านเตย หมู่ 6,12,13 ร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561  
26 ก.ค 2561 นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา จ.ส.ต.นพปฎล ทวีทรัพย์ ปลัลเทศบาล เจ้าหน้าที่พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสำนักงานและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเดชพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561
13 ม.ค 2561 นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา  ร่วมกับเจ้าหน้าที่นักงานทุกท่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติปรจำปีงบประมาณ 2561 แขกผู้มีเกียรติแลเด็กๆร่วมงานเยอะมาก
3 พฤศจิกายน 2560 นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ณ วัดทุ่งสว่างบ้านจาน ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
23 ตุลาคม 2560 เวล า08.00 น  นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา และเจ้าหน้าที่พนักงาน ลูกจ้าง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมถวายพวงมาลาสักการะ     พระบรมรูปรัชการที่ 5พระปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 4 เมษายน 2560 นายเทียน  เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา  เจ้าหน้าที่พนักงานทุกท่าน จัดโครงการวันผู้สูงอายุ  "สูงวัย สูงคุณค่าร่วมพัฒนาประเทศ  ประจำปีงบประมาณ 2560
8-12 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลทุ่งกุลาจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี 2559 "ทุ่งกลาเกมส์"
วันศุกร์ที่ 25 พ.ย 2559 เวลา 09.00 น. นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา เป็นประธานเปิการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายที่ 3 เมืองศรีภูมิ "จานเตยเกมส์"
 21กันยายน2559 เทศบาลตำบลทุ่งกุลา นำโดย นายเทียน  เตยหล้า นายกเทศมนตรี จ.ส.ต.นพปฎล  ทวีทรัพย์ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนจัดโครงการ                "สร้างพลังด้วยแอโรบิคแดนซ์" ทีมที่เข้าร่วมโครงการ 14 ทีมทุกหมู่บ้านในเขตบริการตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
12 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น.นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่ามกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ณ.โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
27 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลทุ่งกุลาร่วมกับโรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์เดินรณรงค์  7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง  เพื่อร่วมออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.0 น.ถึง 16.00 น.
16 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลทุ่งกุลา นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรี จัดโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2559 ร่วมกับชาวบ้าบเตย ม.6 ,12 ,13 ถวายวัดทักษิณชลธารบ้านเตย ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีขบวนร่วมแห่หลายขบวน โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ร่วมกิจกรรมทุกปี
9 กรกฎาคม 2559 นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลทุ่งกุลาทุกคนร่วมปลูกหญ้าแฝก บริเวณที่สาธารณะหนองบัวฝาดบ้านโนนตาดและบ้านโนนม่วง จำนวน 20000 กล้า  
6-8 กรกฎาคม 2559 นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายที่ 3 เมืองศรีภูมิ ณ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
4-5 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลทุ่งกุลาจัดโครงการจูงลูกพาหลานเข้าวัด ประจำปี 2559 ณ วัดทักษิณชลธารบ้านเตย ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 3 แห่ง 1.โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 2.โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 3.โรงเรียนบ้านสาหร่าย  นักเรียน 182 คน ชั้น ม.1-3  นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีประธานเปิดงาน
15 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลทุ่งกุลา โดยนายเทียน เตยหล้านายกเทศมนตรี ต้อนรับ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการ อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ บริเวณศาลาประชาคมบ้านเตย หมู่ 6 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการ นวดแผนไทย ตัดผม ตรวจโรคทั่วไป สินค้าโอท้อป เป็นต้น พี่น้องประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก
9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลทุ่งกุลา โดย นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่ พนักงานทุกคน ร่วมปลูกต้นไม้ ฉลองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" "เฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ"  รอบบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกุลา
13 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา นายประเสริฐ พรมสุข รองนายกฯ ร่วมโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้วัดบ้านจาน ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
1 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.นายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา และ จ.ส.ต.นพปฎล ทวีทัพย์ ปลัดเทศบาล ได้ประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพทุ่งกุลาเพื่อชี้แจ้งระเบียบและการบริการประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งกุลา

 

 
นายเทียน เตยหล้า
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา
 
จ.ส.ต. นพปฎล ทวีทรัพย์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกุลา
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.198.41.76
คุณเข้าชมลำดับที่ 852,407

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                                                                                          
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-039835  Fax : 043-039835
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.