เทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
หมู่บ้านในเขต อบต.

ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
">
งานพัสดุ


  หน้าแรก     สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ  

สภาพเศรษฐกิจ

 

อาชีพ  ประชากรในเขตเทศบาลตำบลทุ่งกุลา  ร้อยละ  80  ของประชากรทั้งหมด  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อาชีพหลักคือ  การทำนา  โดยเฉพาะการทำนาพื้นที่การทำนาทั้งหมด 25,800  ไร่  จากพื้นที่ทั้งหมด  29,562  ไร่  รองลงมาร้อยละ  20  ของประชากรทั้งหมดประกอบอาชีพ  รับจ้าง  ค้าขาย  และรับราชการ

 

ผลผลิตที่สำคัญของตำบลทุ่งกุลา  ได้แก่  ข้าวหอมมะลิ  ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์  ไว้ใช้แรงงาน  และบริโภค  เช่น  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

 

หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล

Ø สถานที่บริการน้ำมันขนาดเล็ก       2  แห่ง

Ø ผู้ประกอบการร้านค้า                      65  แห่ง

Ø โรงสีข้าว

v ขนาด  1  ลูกหิน     จำนวน  41  โรง

v ขนาด  2  ลูกหิน     จำนวน  4  โรง

 

ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
78 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 7 มีนาคม 2564
การให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.231.166.56
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,036,882

แบบสอบถาม
                                                                                          
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.