Kelurahan Thung Kula Suvarnabhumi Provinsi Roi Et

E-service

การบริหารเงินงบประมาณ
Social Network

https://www.facebook.com/tungkulamuni

ราคาน้ำมันวันนี้
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
E-Service
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใสและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต


  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะพับอเนกประสงค์

  ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลบ้านกรวด

  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

  ประกาศราคากลาง จัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลตำบลบ้านกรวด

  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลตำบลบ้านกรวด

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเสว หมู่ที่ 6 ตำบ

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ละเลิงหินโคลนสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้

  ประกาศ อบต.ประสุข เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (สายสำโรง-เขว้า) ตำบลประสุข อำเภอ

  ประกาศ อบต.ประสุข เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ (ต่อจากถนนคสล.ถึงสะพาน) ตำบลปร

  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำ

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลมาบ

  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 89 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
การให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.232.31.206
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,222,752

แบบสอบถาม
งานพัสดุ
ร้องเรียนการทุจริต
                                                                                          https://www.facebook.com/tungkulamuni/?ref=pages_you_manage   
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.