Kelurahan Thung Kula Suvarnabhumi Provinsi Roi Et

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
การบริหารงาน
E-service
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตราการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
รายงานการประชุมสภา


  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศ อบต.ทรัพย์พระยา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 (แบบ สขร.1)

  ประกาศ อบต.ทรัพย์พระยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนฯ ม.9,3,12,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  อบต.ทรัพย์พระยา เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา สัญญาจ้างทั้วไปเลขที่ 7/2566

  อบต.ทรัพย์พระยา เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 7/2566

  อบต.ทรัพย์พระยาเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 6/2566

  อบต.ทรัพย์พระยา เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 5/2566

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่

  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านยายพา หมู่ที่ 5 (จากนานายบุญเลี้ยง ถึงลำน้ำเค็ม) ต.

  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเขว้า หมู่ที่ 8 (สายบ้านเขว้า ถึง บ้านขุนร่ม) ต.ประส

  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสระบัว หมู่ที่ 17 (ภายในหมู่บ้าน) ต.ประสุข อ.ชุมพวง

  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 15 (ภายในหมู่บ้าน) ต.ประสุข อ.ชุม

  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านแท่น หมู่ที่ 11 (ภายในหมู่บ้าน) ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.

  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 4 (ภายในหมู่บ้าน) ต.ประสุข อ.ชุมพว

  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านประสุข หมู่ที่ 1(จากบ่อผู้ใหญ่แสวง พิมพ์เงิน ถึง ลำห

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
E-service
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 18.206.13.203
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,466,425

แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
                                                                                          https://www.facebook.com/tungkulamuni/?ref=pages_you_manage   
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.