Kelurahan Thung Kula Suvarnabhumi Provinsi Roi Et

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
การบริหารงาน
E-service
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตราการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
รายงานการประชุมสภา


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
นายประเสริฐ พรมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งกุลา ร่วมพิธีถ ... สจ.เจษฎา แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ปิด การแข่ ...
เทศบาลตำบลทุ่งกุลาจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานผู้นำชุมชนแกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่ ... ทศบาลตำบลทุ่งกุลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2566 26 มิถุนายน วันต่อต้า ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกุลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
     

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ RE-X-RAY ประกอบการทวนสอบการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3 ถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
     

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2567 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗...     จำนวนผู้เข้าชม 144 ครั้ง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสร...     จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ...     จำนวนผู้เข้าชม 133 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ...     จำนวนผู้เข้าชม 137 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประ...     จำนวนผู้เข้าชม 131 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมปร...     จำนวนผู้เข้าชม 138 ครั้ง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย...     จำนวนผู้เข้าชม 107350 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์...     จำนวนผู้เข้าชม 107315 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนั...     จำนวนผู้เข้าชม 107277 ครั้ง
ประกาศเลื่อนการสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 107235 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  


- ไม่มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนลำซอ บุสมอ ฯ
   ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
   ปะกาศเทศบาลตำบลปักะงชัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(ลำซอ ไร่องุ่น)
   ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (หาญ แอบครบุรี)
   ประกาศ อบต.นาเลิง เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ
   ประกาศ อบต.นาเลิง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ
   ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ที่ 17 (จากสามแยกฯ)
   ร่างประกาศ อบต.นาเลิง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ
   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถยนต์ฯ
   ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส,ล.ซอย 2 จากปากซอยถึงบ้านนายอำนาจ วรรณศิริ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองใหม่
ข่าวย้อนหลัง
 
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 2829 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
E-service
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 35 คน
หมายเลข IP 44.220.62.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,531,290

แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
                                                                                          https://www.facebook.com/tungkulamuni/?ref=pages_you_manage   
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.