Kelurahan Thung Kula Suvarnabhumi Provinsi Roi Et

E-service

การบริหารเงินงบประมาณ
Social Network

https://www.facebook.com/tungkulamuni

ราคาน้ำมันวันนี้
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
E-Service
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใสและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต


  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete สายจากวัดมาบกราด-รร.บ้านมาบก

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายจากวัดมาบกราด-รร.บ้านมาบกราด

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9 จากบ้านนางทอง หวังล้อมกลาง ถ

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดถนนบดทับแน่นบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดถนนบดทับแน่นบ้านคู หมู่ที่ 1 สายรอบบ้าน

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete สายทางบ้านใหม่ชัยมงคล - บ้าน

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางบ้านใหม่ชัยมงคล-บ้านมาบกราด

  ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกคลองลุงหัวผี บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 16

  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 11

  ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองปรือ บ้านละกอ หมู่ที่ 4

  ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศโครงปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางวัดมาบกราด - โรงเรียนบ้านมาบกราด

  ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบ้านใหม่ชัยมงคล -

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมายานพาหนะโครงการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถของผู้บ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะโครงการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถของคณะผู้บริหาร สม

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องประกาศผู้ชนะการจ้างบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 [139] 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 89 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
การให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.232.31.206
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,222,760

แบบสอบถาม
งานพัสดุ
ร้องเรียนการทุจริต
                                                                                          https://www.facebook.com/tungkulamuni/?ref=pages_you_manage   
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.